Tekst sluiten en volledige afbeelding bekijken Tekst herstellen

uw winst uit flexibiliteit in ruimte

De Green Boulevard biedt een omgeving die inspireert, prikkelt en uitdaagt. Dit wordt versterkt door het feit dat uiteindelijke gebruikers de volledige vrijheid van indeling hebben. BL Huisvesting inventariseert de wensen en behoeften die worden doorvertaalt naar het interieur. Door een flexibel vrij indeelbaar casco kan het ontwerp van de binnenzijde optimaal afgestemd worden op het programma van eisen van de toekomstige gebruiker. Ook op gebouwniveau zoeken we flexibiliteit en samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een agri-corporatie of samenwerking middels een parkmanagement. Dat wil zeggen dat naar behoefte geïnvesteerd wordt in zaken als gezamenlijke catering (in het gebouw), bewegwijzering, onderhoud, receptie, afvalinzameling, congresruimte en veiligheid. Hierbij wordt ook aangesloten op het parkmanagement van Smartpark Gemert die een sterke ambitie heeft om het parkmanagement op de slimst mogelijke wijze te organiseren. Verbonden in een slagvaardig ondernemersnetwerk. De al aanwezige ondernemers en Bedrijvenkontakt Gemert-Bakel dragen die ambitie breed. Zo bestaat de mogelijkheid om de beveiliging met slimme oplossingen als smart camera‚Äôs collectief te regelen. Datzelfde kan voor een eigen, gezamenlijke Technische Dienst en collectieve inkoop van service en diensten op het gebied van duurzame energie, afvalmanagement, glasvezel.