Tekst sluiten en volledige afbeelding bekijken Tekst herstellen

Uw winst uit duurzame huisvesting

De Agri Green Boulevard genereert zelf energie, waardoor het een ontwikkeling is die ook over dertig of vijftig jaar geld oplevert voor de toekomstige gebruikers. Samen met de agri-sector willen we investeren in nieuwe duurzame oplossingen. Zo wordt onderzocht of de meest duurzame elementen en installaties opgenomen kunnen worden in het ontwerp van het complex. Voorbeelden hiervan zijn warmte- en koudeopslag, warmtepompen en –terugwinning, windenergie, zonne-energiebomen op het terrein en zonnecollectoren in de gevels en op de daken. Er is sprake van een leefdak als mossedumdak (bekleding van vegetatie ter isolering en wateropname- en afvoer). Meer waterbesparing wordt gerealiseerd door maatregelen in de toilet en douchevoorzieningen, waarbij opgevangen regenwater wordt hergebruikt in het totale complex. De algehele energiehuishouding wordt zo efficiënt mogelijk gevoerd door onder andere aanwezigheidsdetectie en daglichtregelingen. Daarnaast worden toegepaste materialen duurzaam verkregen, zoals het gebruik van hout met het FSC-keurmerk. Wat uiteraard niet ontbreekt is een oplaadplaats voor auto’s die rijden op energie uit de zonne- energiebomen. Kortom een CO2 neutrale huisvesting en ontwikkeling waardoor de energiekosten voor de toekomstige gebruikers aanzienlijk lager zijn dan bij traditionele kantoor- en bedrijfshuisvesting. Toekomstige gebruikers kunnen met deze duurzame ontwikkeling zich positioneren als een duurzaam en maatschappelijk betrokken bedrijf.