Tekst sluiten en volledige afbeelding bekijken Tekst herstellen

UW WINST UIT EEN OPTIMAAL WERKKLIMAAT

De Green Tower heeft ongeveer 6.000 m² aan duurzame kantoor-, laboratoria en bedrijfshuisvesting. De Green Tower zal grotendeels in het teken staan van smart farming. Daar zal niet alleen worden gesleuteld aan drones en robots, in de diverse laboratoria zullen bovenal baanbrekende innovaties in de agrarische sector het levenslicht zien. Ook biedt het mogelijkheden voor branchevertegenwoordigers en organisaties die actief zijn in het onderwijs, natuurbeheer, zakelijke dienstverlening, arbeidsmarkt of financiële instellingen. Ook zijn er kansen en mogelijkheden voor ondersteunende horecafaciliteiten.